De praktijkverpleegkundigen – Huisartsen Westerbork – WESTERBORK
Groeneweg 3 9431 BJ WESTERBORK Tel:0593 - 371580 0593 - 371581 Spoed 0593-371580, toets 1
Header afbeelding

De praktijkverpleegkundigen

De kennis en kunde van de praktijkverpleegkundigen wordt vooral ingezet bij de zorg voor bepaalde groepen chronisch zieke mensen. Chronische ziekten zoals Diabetes Mellitus type 2 ( suikerziekte) Astma en COPD (longziekten) behoren tot het aandachtsgebied van de praktijkverpleegkundige. Daarnaast kan de praktijkverpleegkundige worden ingezet bij de begeleiding van kwetsbare ouderen en bij mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.

In het zorggebied van de huisartsenpraktijk Westerbork zijn ongeveer 400 mensen met Diabetes Mellitus type 2 en 200 mensen met Astma of COPD onder behandeling van de praktijkverpleegkundigen.

De praktijkverpleegkundigen houden spreekuur voor deze patiëntengroepen. Soms betekent dat ook dat ze huisbezoeken afleggen, longfunctieonderzoek verrichten en mensen begeleiden bij het stoppen met roken. De praktijkverpleegkundigen kunnen voor hun patiënten overleggen met andere zorgverleners, zoals de diëtiste, het diabetesteam in het ziekenhuis, de longarts, de fysiotherapeut, de oogarts, de pedicure, het laboratorium en de podotherapeut.

De praktijkverpleegkundigen werken volgens behandelprotocollen en overleggen de bevindingen altijd met de huisartsen.

Indien u door de huisarts naar de praktijkverpleegkundige wordt verwezen ontvangt u een oproep voor het spreekuur. Normaliter is er dagelijks een praktijkverpleegkundige aanwezig.

Alyda Winter-Kuitert

Praktijkverpleegkundige BIGnummer 19006438930

Liset van Vreumingen

Praktijkverpleegkundige | BIGnr 59007044130

Inge Smit-Haitel

Praktijkverpleegkundige | BIGnr 399172020530