Opleidingspraktijk – Huisartsen Westerbork – WESTERBORK
Groeneweg 3 9431 BJ WESTERBORK Tel:0593 - 371580 0593 - 371581 Spoed 0593-371580, toets 1
Header afbeelding

Opleidingspraktijk

De Huisartsenpraktijk Westerbork is een opleidingspraktijk. Dit betekent dat collega’s in opleiding een kans krijgen  met een stageplek. Daarbij houdt de huisartsenpraktijk Westerbork altijd nauwlettend in de gaten dat uw belangen daarbij niet worden geschaad.

U kunt als patiënt dan ook verschillende disciplines tegenkomen. Dit zijn meestal:  huisartsen in opleiding, doktersassistenten in opleiding of praktijkverpleegkundigen in opleiding. Voor alle drie de opleidingen geldt natuurlijk dat er ook perioden zijn dat er geen stagiaire aanwezig is.

Huisarts in opleiding (AIOS)

De huisarts in opleiding (AIOS) is een afgestudeerde arts die zich verder specialiseert in de huisartsgeneeskunde. Dit is een driejarige opleiding. Gedurende het eerste en het derde jaar loopt de AIOS stage in een huisartsenpraktijk. Vaak heeft de AIOS voordat hij in opleiding komt al werkervaring opgedaan. De AIOS mag zelfstandig werken maar kan bij problemen/vragen altijd terugvallen op de huisartsopleider (HAO). Daarnaast bespreekt de HAO elke dag met de AIOS het werk van die dag na. In onze praktijk is dokter  Van Loo huisartsopleider.

Wanneer u een afspraak maakt kan het zijn dat u bij de AIOS wordt geplaatst. Mocht u daar bezwaren tegen hebben dan kunt u dit natuurlijk aangeven. Indien u door de AIOS bent geholpen en er een vervolgbeleid wordt afgesproken verzoeken wij u om ook bij die afspraak de AIOS te bezoeken; dit verbetert de continuïteit van uw zorg maar maakt ook dat de AIOS een volwaardig leertraject doorloopt. Als u graag wilt dat de AIOS uw klachten met de HAO bespreekt kunt u dit altijd aangeven.

Doktersassistenten in opleiding (DA-io)

In samenwerking met het Alfacollege lopen er één of twee keer per jaar doktersassistentes in opleiding (DA-io) stage. De DA-io wordt begeleid door twee van onze eigen doktersassistentes, Joke en Grietje. Vaak zal in het begin de nadruk liggen op meekijken maar zal in de loop van de stage de DA-io toenemend zelfstandig werken.

Praktijkverpleegkundigen in opleiding (VPK-HAP io)

De huisartsenpraktijk onderhoudt een nauwe relatie met de Hanzehogeschool in Groningen betreffende de eenjarige post-HBO opleiding. Regelmatig loopt er een stagiaire van deze opleiding mee of houdt gesuperviseerd spreekuur.

Physician Assistant io (PA io)

Physician assistant (kortweg PA) is de naam van een relatief nieuw beroep in de gezondheidszorg in Nederland. De PA neemt bepaalde taken van de (huis)arts over. Deze taken omvatten het onderzoeken, behandelen en begeleiden van patiënten met veel voorkomende aandoeningen. Een PA beschikt over brede medische kennis en vaardigheden en werkt binnen het specialisme waarin hij/zij werkzaam is op het niveau van basisarts. In de huisartsenpraktijk werkt de PA zelfstandig, onder supervisie van de huisarts. De PA draagt zo bij aan taakverlichting van de huisarts en aan verbetering van de kwaliteit en continuïteit van huisartsenzorg.

Andere stagiaires

Naast deze vier disciplines kunt u een enkel keer ook nog medische studenten of co-assistenten tegenkomen. Deze zijn in opleiding tot basisarts en kijken of met de huisarts mee (student) of zien daarnaast in een eigen spreekuur een patiënt (co-assistent). Aangezien zij nog geen arts zijn zal élke actie van hen door de begeleidend huisarts worden gesuperviseerd of direct worden nabesproken.