Inschrijving nieuwe patiënten – Huisartsen Westerbork – WESTERBORK
Groeneweg 3 9431 BJ WESTERBORK Tel:0593 - 371580 0593 - 371581 Spoed 0593-371580, toets 1
Header afbeelding

Inschrijving nieuwe patiënten

Voor inschrijving in onze praktijk kunt u gebruik maken van het inschrijfformulier. Klik op deze link voor het formulier.

U wordt in onze praktijk ingeschreven bij een vaste huisarts. Niet alle huisartsen in de praktijk nemen op dit moment nieuwe patiënten aan. Op het moment dat u het inschrijfformulier afgeeft wordt er gekeken welke huisarts nog ruimte heeft voor nieuwe patiënten.

Het inschrijfformulier dient u persoonlijk in te leveren bij de praktijk. Wij verzoeken u een  geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

De volgende documenten worden geaccepteerd als identiteitsbewijs:

  • Paspoort
  • Rijbewijs
  • ID-kaart
  • Nederlands vreemdelingendocument

De legitimatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar.

Vergeet niet:

  1. U tijdig af te melden bij uw vorige huisarts.
  2. Medicatie voor een maand in voorraad te hebben.
  3. Indien van toepassing een kopie van het gezagsregister toe te voegen.
  4. Indien er gemachtigde contactpersonen zijn dient deze machtiging schriftelijk toegevoegd te worden.